Duchovní soustředění 2021

Program

je závazný pro účastníky ze všech sborů:

7:25 – 7:55 Modlitby

8:00 – 9:00 Snídaně

9:30 – 11:30 Skupinky + skupinky dětí a mládeže

12:00 – 13:30 Oběd

13:15 – 18:10 Modlitby (po hodině) + modlitby dětí

18:00 – 19:00 Večeře

19:00 – 19:30 Chvály

19:30 – 21:30 Večerní shromáždění